KEYAXXESS

KEYAXXESSABLOY Keyaxxess – elektroniczno-mechaniczny depozytor

Elektroniczno-mechaniczny depozytor kluczy ABLOY KEYAXXESS przeznaczony jest do bezpiecznego zdawania, przechowywania i pobierania tych kluczy, które nie powinny opuszczać obiektu.

W urządzeniu deponować można klucze należące do systemu klucza generalnego opartego na profilach ABLOY m.in.: klucz generalny, klucze grupowe, serwisowe oraz inne np. indywidualne.

Każde pobranie i zdeponowanie takiego klucza jest protokołowane: data, czas, numer użytkownika, numer zadania ( pomieszczenia ). Zdarzenia te można przeglądać na bieżąco lub po ręcznej synchronizacji danych z depozytora. Informacje można przetworzyć na raporty, które mogą zostać wydrukowane przez dołączoną do komputera drukarkę.

Na wypadek awarii układu elektronicznego lub zaniku zasilania (sieciowego i awaryjnego, które wystarcza na 24 godz.), ABLOY Keyaxxess – elektroniczny-mechaniczny depozytor posiada możliwość mechanicznego otwarcia tylnej płyty serwisowej (blokowanej za pomocą dwóch zamków technicznych) i odryglowania wszystkich kluczy zdeponowanych w gniazdach urządzenia.

Depozytor zamykany jest drzwiczkami wyposażonymi w zamek elektromagnetyczny. Otwarcie skrytki następuje po zidentyfikowaniu się uprawnionego użytkownika. W czasie kiedy skrytka jest otwarta – na depozytorze nie można wykonywać żadnych innych czynności. Nadzorowany elektronicznie czas otwarcia skrytek jest definiowany przez administratora systemu; po jego przekroczeniu w depozytorze generowany jest alarm. Po manualnym zamknięciu skrytka zostaje zaryglowana.

W opcji depozytor może współpracować z różnymi typami kart RFID: 125 khz oraz 13,5 Mhz. Dzięki temu użytkownicy mogą używać w depozytorze tych samych kart, które służą im do identyfikowania się w systemie kontroli dostępu. Opcjonalnie możliwa jest do realizacji specjalna funkcja tzw. śluzy kluczowej, która uniemożliwia opuszczenie obiektu przez osoby, które nie zdały do depozytora pobranego z niego klucza.